NL voorschriften CLV C(10) toepassingen
Systemen met een gecombineerde luchttoevoer en gecombineerde verbrandingsgasafvoer onder overdruk met toepassing van gasgestookte CV toestellen van het type C(10)3 – Nederlandse eisen voor constructies, materialen, toestel-eisen en dimensionering van de gemeenschappelijke kanalen.