Het voornaamste verschil tussen parallelle en concentrische afvoeren is dat laatstgenoemde een pijp-in-pijp-constructie is, die een veiligheidsvangnet kan vormen. Bij lekkage van de binnenbuis komen de rookgassen niet in de open lucht, maar direct in de luchttoevoer van de ketel. Deze springt hierdoor op storing waardoor de kans op koolmonoxidevergiftiging wordt verkleind. Dit maakt een dergelijk systeem ‘failsafe’, een belangrijke aanbeveling van de Onderzoeksraad aan de industrie.

In de praktijk is concentrisch bij renovatie misschien niet overal haalbaar. Parallel is uiteraard, mits uitgevoerd volgens montagevoorschriften, een prima veilige oplossing.