Kwaliteitseisen voor het installeren van hoog rendement cv-ketels tot 100 kW

Rapport kwaliteitseisen

Naar aanleiding van een behoefte in de markt hebben de brancheverenigingen VFK, ROGAFA, UNETO-VNI en stichting KvINL het initiatief genomen om een compact en doelmatig overzicht te publiceren van alle eisen die gelden voor de installatie van hoog rendement cv-ketels voor centrale verwarming en warm tapwater. Deze publicatie is hier het resultaat van. In deze publicatie geven wij ook aan wat een goed, veilig en ’state of the art‘-niveau van uitvoering is.