Een kwalitatief goede installateur is van groot belang om een rookgasafvoersysteem te installeren. Aantoonbaar voldoende kwaliteit, zoals voldoende opgeleid personeel, en getoetst worden op de werkzaamheden zijn hierbij van belang. Ook zijn fabrikanten uiteraard bereid om advies te geven.

Daarnaast dienen de volgende aandachtspunten in ogenschouw te worden genomen voor een goed en veilig rookgasafvoersysteem:

De fabrikanten van rookgasafvoersystemen bieden veilige systemen, mits deze goed geïnstalleerd zijn. Rogafa heeft hiervoor eenduidige beugelvoorschriften opgesteld. (www.hetnieuwebeugelen.nl)

Daarnaast worden concentrische rookgasafvoersystemen als inherent veilig beschouwd, en is het advies van Rogafa dat concentrisch standaard moet worden toegepast. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als renovatie situaties. Bij renovatie zal in de praktijk door de bestaande situatie niet altijd een concentrisch systeem eenvoudig kunnen worden ingericht, een goed geïnstalleerd parallel systeem kan dan worden toegepast.

Rogafa adviseert, voor de borging van een veilig werkend rookgasafvoersysteem, dat het rookgasafvoerkanaal dient te worden vervangen bij het vervanging van de ketel (indien ouder dan 5 jr.).

Een belangrijk aandachtspunt is dat niet-condenserende (VR) en condenserende (HR) ketels niet beide op een en hetzelfde rookgaskanaal kunnen worden aangesloten. Niet-condenserende ketels produceren hete rookgassen (>100C). De rookgaskanalen moeten daar tegen bestemd zijn. Condenserende ketels (HR ketels, energie label B of beter) produceren juist lagere rookgassen (<100C). Dat betekent dat er in de rookgassen ook condens (water) aanwezig is.

Voor beide soorten rookgassen dienen speciale afvoeren toegepast te worden. Wanneer dit niet gedaan is, kunnen de kanalen versneld slijten waardoor giftig koolstofmonoxide gas kan ontsnappen. Een woning met een collectief rookgasafvoerkanaal is een kanaal waar meerdere CV ketels op aansloten zijn. Voor deze woningen is het van groot belang dat er geen ketels worden aangesloten welke niet geschikt zijn voor het rookgasafvoersysteem. De controle van de ketels is belangrijk aangezien de niet-condenserende ketels niet meer op de markt gebracht mogen worden. Daarom moeten veel collectieve rookgasafvoerkanalen vervangen worden voor kanalen die geschikt zijn voor condenserende CV-ketels.

Het vervangen van de collectieve rookgasafvoerkanalen is geen eenvoudige opgaaf. Er kan daardoor ook geen eenduidig advies worden afgegeven.
Elke situatie is uniek en is afhankelijk van diverse variabelen. Om een goed advies af te kunnen geven dienen deze variabelen in kaart te worden gebracht.
Voor een passend advies voor uw situatie, kunt u contact opnemen met de leden.