Vanaf september 2015 is er een Europese richtlijn voor alle nieuw geproduceerde gas-, olie- en elektrisch gestookte verwarmingstoestellen en warmtetoestellen. Deze moeten worden voorzien van een Europees product informatie etiket waarop ook het energielabel staat vermeld.
Gelijktijdig zijn er hoge eisen gesteld aan het minimum rendement. Alle nieuw geproduceerde, gasgestookte toestellen dienen vanaf september 2015 minimaal het energielabel B voor verwarming te hebben. Er is een uitzondering gemaakt voor open toestellen ( zonder ventilator en met trekonderbreker): deze mogen het energielabel C hebben. De toepassing van deze open toestellen is beperkt tot het gebruik in de gestapelde bouw, voorzien van gecombineerde bouwkundige schoorstenen.

Dit kan consequenties hebben voor de gestapelde bouw.

Een belangrijk aandachtspunt is dat niet-condenserende (VR) en condenserende (HR) ketels niet beide op een en hetzelfde rookgaskanaal kunnen worden aangesloten. Niet-condenserende ketels produceren hete rookgassen (>100C). De rookgaskanalen moeten daar tegen bestemd zijn. Condenserende ketels (HR ketels, energie label B of beter) produceren juist lagere rookgassen (<100C). Dat betekent dat er in de rookgassen ook condens (water) aanwezig is.

Voor beide soorten rookgassen dienen speciale afvoeren toegepast te worden. Wanneer dit niet gedaan is, kunnen de kanalen versneld slijten waardoor giftig koolstofmonoxide gas kan ontsnappen. Een woning met een collectief rookgasafvoerkanaal is een kanaal waar meerdere CV ketels op aansloten zijn. Voor deze woningen is het van groot belang dat er geen ketels worden aangesloten welke niet geschikt zijn voor het rookgasafvoersysteem. De controle van de ketels is belangrijk aangezien de niet-condenserende ketels niet meer op de markt gebracht mogen worden. Daarom moeten veel collectieve rookgasafvoerkanalen vervangen worden voor kanalen die geschikt zijn voor condenserende CV-ketels.

Het vervangen van de collectieve rookgasafvoerkanalen is geen eenvoudige opgaaf. Er kan daardoor ook geen eenduidig advies worden afgegeven.
Elke situatie is uniek en is afhankelijk van diverse variabelen. Om een goed advies af te kunnen geven dienen deze variabelen in kaart te worden gebracht.
Voor een passend advies voor uw situatie, kunt u contact opnemen met de leden.