Wat is koolmonoxide en hoe ontstaat het?
Bij volledige verbranding van koolstof houdende stoffen, zoals hout, kunststof en fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas, steenkool) reageert koolstof (C) met zuurstof (O2) en wordt koolstofdioxide (CO2) gevormd. Door een tekort aan zuurstof kan onvolledige verbranding plaatsvinden. In dat geval wordt er minder CO2 geproduceerd en in plaats hiervan ontstaat koolmonoxide (CO). Voor CO is een zuurstofatoom minder nodig dan voor CO2. Onvolledige verbranding kan ook het gevolg zijn van een te lage verbrandingstemperatuur. Koolmonoxide is brandbaar en giftig en daarnaast kleur-, geur-, en smaakloos (dus niet waarneembaar). Koolmonoxide is wel detecteerbaar met apparatuur zoals een koolmonoxidemelder of –meter.

De Onderzoeksraad
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft het rapport ‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’ gepubliceerd. Dit is opgesteld naar aanleiding van het hoge aantal slachtoffers als gevolg van koolmonoxidevergiftiging door verwarmingsinstallaties.

Reacties Rogafa op het rapport:

  • Er is meer aandacht voor de CO problematiek veroorzaakt door verwarmingsinstallaties. Dit moet als katalysator voor de invoering van veiligere systemen werken waardoor er minder ongelukken zullen voorkomen.
  • Met de aanbevolen wettelijk verplichte erkenningsregeling komt er meer aandacht voor de kwaliteit van verwarmingsinstallaties en installateurs, een verplichte opleverkeur en periodieke keur van de verwarmingsinstallatie zou volgens Rogafa een grotere stap voorwaarts zijn voor de borging van veiligheid. Rogafa werkt graag mee aan een uitwerking van de erkenningsregeling.
  • De fabrikanten van rookgasafvoersystemen bieden veilige systemen, mits deze goed geïnstalleerd zijn. Rogafa heeft hiervoor eenduidige beugelvoorschriften opgesteld. (www.hetnieuwebeugelen.nl)
  • Daarnaast worden concentrische rookgasafvoersystemen als inherent veilig beschouwd, en is het advies van Rogafa dat concentrisch standaard moet worden toegepast. Dit geldt voor nieuwbouw en renovatie situaties in zowel zelfstandige als collectieve woningbouw. Bij renovatie zal in de praktijk door de bestaande situatie niet altijd een concentrisch systeem eenvoudig kunnen worden ingericht, een goed geïnstalleerd parallel systeem kan dan worden toegepast.
  • Tenslotte adviseert Rogafa, voor de borging van een veilig werkend rookgasafvoersysteem, dat het rookgasafvoerkanaal dient te worden vervangen bij het vervanging van de ketel. (ouder dan 5 jr.)
Klik op de afbeelding om het rapport te downloaden